V Kongres Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Stawów i Artroskopii

11 grudnia 2020 roku, Warszawa
Hotel Mercure Warszawa Centrum

Rejestracja

WARSZAWA 11 grudnia 2020 Zarejestruj się

Zasady nadsyłania prac:

Zachęcamy Państwa do zgłaszania prac. Osoby, które chciałyby wygłosić referat w czasie konferencji, prosimy o przesłanie tytułu, autora/autorów wystąpienia, afiliacji oraz krótkiego streszczenia w języku polskim.

Streszczenie powinno zawierać maksymalnie 2500 znaków.

Streszczenie nie może zawierać tabel, rycin i wykresów.

Termin nadsyłania referatów upływa 30.12.2019 roku.

Czas prezentacji – 10 minut.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z biurem organizacyjnym:
tel. 509 740 708
e-mail: marzena.watrobinska@medisfera.pl